Halma Agro BV

We willen ons graag aan u voorstellen, onze chauffeurs ziet u geregeld rijden en produkten bij u afleveren, behalve onze chauffeurs zorgen onze medewerkers op de administratie ervoor dat alles "gesmeerd" loopt. Samen met de directie hebben we een goed team die voor u klaar staat.

Medewerkers Halma Agro BV
Directie Schelte en Harry Halma
Medewerkers Halma Agro BV
Chauffeurs Wytze, Douwe en Folkert
Medewerkers Halma Agro BV
Administratie Sandra
Medewerkers Halma Agro BV
Planning en administratie Hessel
Medewerkers Halma Agro BV
Chauffeur Tjerk