Grondverzet

Wij verlenen optimale service aan de grondverzetbedrijven. Wij zijn een flexibel bedrijf en werken met korte lijnen, zodat we snel op uw wensen kunnen ingaan. Wij leveren behalve brandstoffen en smeermiddelen op locatie ook alle aanverwante producten zoals IBC tanken, bovengrondse tanken, equipment en alle producten voor de verwerking van smeermiddelen.